Ministarstvo kapitalnih investicija svjesno je značaja i vrijednosti Aerodroma Crne Gore za cijelu državu i tim prije treba donijeti konačnu odluku o modelu dalje valorizacije ove državne...