Aerodromi Crne Gore su tokom februara 2023. godine opslužili preko 90 hiljada putnika. To je 19 odsto više u odnosu na februar 2019. godine. Kada je riječ o ukupnom prometu putnika od 1....