Aerodrom Podgorica je dobio sertifikat Međunarodnog savjeta aerodroma (Airport Council International) kojim se potvrđuje prvi od šest nivoa akreditacije u procesu upravljanja i smanjenja...