Nakon višegodišnjeg rada i shodno Zakonu o vazdušnom saobraćaju i Pravilniku o uslovima za izdavanje certifikata operatoru aerodroma, Agencija za civilno vazduhoplovstvo je sertifikovala...