Projekat „DANOVA NEXT“ („Pametna trasnportna mreža za pristupačnost putnicima sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti u Dunavskoj regiji kroz inovativne usluge“) odobren je za...