Select Page

Politika sigurnosti

Sigurnost je temeljno načelo rada Aerodromi Crne Gore AD. Zalažemo se za razvoj, implementaciju,
održavanje i stalno unapređenje radnih procesa kako bi osigurali da se sve djelatnosti pružanja usluga
odvijaju sa ciljem postizanja najvišeg nivoa performansi sigurnosti i ispunjenja nacionalnih i
međunarodnih standarda.

Svi nivoi rukovodstva i svi zaposleni su odgovorni za dostizanje najvišeg nivoa performansi
sigurnosti, počevši od Izvršnog Direktora Aerodromi Crne Gore AD.

Glavni sigurnosni cilj Operatora aerodroma je da umanji koliko je to izvodljivo, rizik od nesreće
vazduhoplova na ili u blizini aerodroma. Shodno tome, sigurnost će imati najveći prioritet u aktivnostima
Operatora aerodroma, prioritet nad komercijalnim, socijalnim i drugim pitanjima.

Kako bi postigao glavni sigurnosni cilj, Aerodromi Crne Gore AD će osigurati implementaciju
formalizovanog i proaktivnoga pristupa sistemskom upravljanju sigurnosti u pogledu svih aktivnosti i
podržavajućih usluga koje su pod upravljačkom kontrolom Operator aerodroma.

Operator aerodroma će se uskladiti sa svim statutarnim obavezama i zahtjevima iz oblasti upravljanja
sigurnosti koje donosi Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore.

U tom cilju Aerodromi Crne Gore AD će:

  • Obezbjediti dovoljno ljudskih i materijalnih resursa potrebnih za kvalitetnu organizaciju i sprovođenje Sistema upravljanja sigurnošću;
  • Jasno definisati za sve službenike, rukovodstvo i zaposlene, njihove odgovornosti za postizanje najvišeg nivoa performansi sigurnosti, kao i vrste njihovog prihvatljivog ili neprihvatljivog ponašanja;
  • Promovisati kulturu povjerenja i pravičnosti i osigurati da niti jedna radnja neće biti preduzeta protiv bilo kojeg zaposlenog koji ukaže na sigurnosni problem kroz sistem izvještavanja o opasnosti, osim ako takav ukaz upućuje na, izvan svake razumne sumnje, nezakonito djelo, krajnju nepažnju ili namjerno nepoštovanje propisa ili postupaka tj. neprihvatljivo ponašanje;
  • Uspostaviti i unapredjivati sistem identifikacije opasnosti i upravljanja rizicima, koji će uključivati i sistem izvještavanja o opasnostima, kako bi se uklonili ili ublažili sigurnosni rizici koji proizlaze iz radnih procesa, do najniže moguće prihvatljive tačke;
  • Omogućiti da su svom osoblju dostupne i pružene odgovarajuće sigurnosne informacije i obuke, te da su zaposelni raspoređeni samo na radnim zadacima primjerenim njihovim sposobnostima;
  • Vrednovati djelotvornost Sistema za upravljanje sigurnošću na osnovu internih sigurnosnih indikatora i nacionalnih indikatora i ciljeva sigurnosti;
  • Osigurati da eksterno nabavljeni sistemi i usluge zadovoljavaju sigurnosne standarde Operatora aerodroma; i
  • Sarađivati sa drugim vazduhoplovnim subjektima u cilju upućivanja na pitanja sigurnosti i kontinuiranog unapređenja sigurnosti vazdušnog saobraćaja.
Skip to content