Select Page

Sigurnosna politika

Sigurnost je od prvenstvenog značaja za sve aerodromske aktivnosti. Aerodromi Crne Gore su posvećeni implementaciji, razvoju i unapređenju strategije sistema upravljanja sigurnošću i upravljanja procesima da bi osigurali da sve aktivnosti (vazduhoplovne i nevazduhoplovne) podržavaju visok nivo sigurnosti i da zadovolje nacionalne standarde.

Rukovodstvo Aerodroma Crne Gore je
angažovano i opredijeljeno za:

Sistem upravljanja sigurnošću

Uspostavljanje institucije za vazduhoplovnu sigurnost koja nadgleda razvoj Sistema upravljanja sigurnošću i osigurava integralnost svih aktivnosti u vezi sa Sistemom upravljanja sigurnošću.

Kultura sigurnosti

Razvijena je i ugrađena „safety kultura“ u sve naše aktivnosti, koja prepoznaje važnost i vrijednost efikasnog upravljanja sigurnošću i u svakom momentu stavlja sigurnost na prvo mjesto

Odgovornost za sigurnost

Na jasan način definiše odgovornost osoblja u razvoju i distribuciji strategije i performansi sigurnosti. Osiguravaju se adekvatne i odgovorajuće informacije i obuka zaposlenih, kao i njihova kompetentnost, i dodjeljuju im se zadaci proporcionalni njihovim vještinama.

Upravljanje rizikom 

Maksimalno je smanjen rizik u vezi sa vazduhoplovnim operacijama, na nivo koji je realno izvodljiv i uspostavlja procijenjenu sigurnosnu efikasnost naspram realnih zadataka i/ili ciljeva.

Primjenjivost 

Osigurano je da svi zaposleni ili posjetioci moraju ispunjavati adekvatne sigurnosne standarde.

Raspodjela resursa 

Osiguran je dovoljan broj obučenog i kvalifikovanog osoblja za implementaciju „safety politike“ i neprestano poboljšavanje sigurnosnih performansi.

Principi upravljanja sigurnošću
na Aerodromima Crne Gore

  • Kvalitetan sistem sigurnosti na operativnim površinama je ključ uspjeha na aerodromu.
  • Princip „safety je na prvom mjestu“ se primjenjuje u svakodnevnim aktivnostima. Sve odluke koje se odnose na sigurnost donose se personalno imajući na umu sve egzogene poslovne faktore.
  • Direktori aerodroma Podgorica i Tivat snose najveću odgovornost za upravljanje sigurnošću.
  • Implementacija upravljanja sigurnošću je izvršna funkcija linije rada.
  • Odgovorno lice za sigurnost pomaže i nadzire linije rada za operativno planiranje i implementaciju u skladu sa specifikacijama sistema upravljanja sigurnošću. Takođe, biće odgovorno za budući razvoj sistema upravljanja sigurnošću.
  • Partneri aerodroma se informišu na način koji omogućuje da razumiju i izvršavaju svoje safety odgovornosti u dnevnim aktivnostima.
  • Promoviše se otvorena i transparentna “safety kultura”, tako da se uči na osnovu događaja koji su se odigrali ili koji su se slučajno izbjegli.

Integralnu izjavu o Politici sigurnosti možete pronaći na ovom LINKU.

Skip to content