Select Page

Na oba crnogorska aerodroma sprovode se mjere za suzbijanje širenja Korona virusa, koje podrazumijevaju poseban nadzor nad putnicima koji dolaze iz Kine ili su u poslednji 14 dana imali kontakt sa osobama sa tog područja.

Osim navedenih, posebne mjere predviđaju da granična policija anketira i svakog putnika koji je u posljednjih 14 dana boravio u nekoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj se liječe oboljeli od infekcije ili bio na pijaci/tržnici živine ili stoke.

Ukoliko putnik pozitivno odgovori na bilo koje od ovih pitanja, obavještava se zdravstveno-sanitarna inspekcija, koja zatim u posebnim prostorijama na aerodromu vrši dodatna ispitivanja i izdaje Rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor.

Ukoliko se primijete simtomi Korona virusa, putnika pregleda i epidemiolog Instituta za javno zdravlje nakon čega se smješta u Kliniku za intektivne boleseti Kliničkog centra Crne Gore.

Ističemo da Crna Gora, odnosno njeni građani, nisu direktno ugroženi jer nemamo direktnih linija ka dalekim destinacijama kao što je u ovom slučaju Kina, gdje je žarište virusa. To znači da putnici koji dolaze u Crnu Goru najčešće prolaze duple kontrole, jer presijedajući na aerodromima velike frekfentnosti bivaju pod mjerama koje bi trebalo da preveniraju širenje virusa. 

Skip to content