Select Page

Milana Šubara

Odbor direktora ACG u posjeti kolegama iz Srbije

Odbor direktora ACG u posjeti kolegama iz Srbije

Da je saradnja između Aerodroma Srbije i Aerodroma Crne Gore sve intezivnija potvrdili su na današnjem sastanku u Nišu, direktor Aerodroma Srbije, Mihajlo Zdravković i predsjednik Odbora...

Skip to content