Select Page

DANOVA

Aerodromi dio projekta DANOVA NEXT

Aerodromi dio projekta DANOVA NEXT

Projekat „DANOVA NEXT“ („Pametna trasnportna mreža za pristupačnost putnicima sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti u Dunavskoj regiji kroz inovativne usluge“) odobren je za...

Rezultati projekta DANOVA predstavljeni u Beču

Rezultati projekta DANOVA predstavljeni u Beču

Aerodromi Crne Gore predstavili su rezultate projekta “Inovativne usluge transporta za osobe potpuno i djelimično oštećenog vida – DANOVA” na završnoj konferenciji u Beču. U okviru ovoga...

Skip to content