Select Page

14. maj 2006. - Novi Aerodrom Podgorica, dio brenda nezavisne države Crne Gore

Novi Aerodrom Podgorica svečano je otvoren za saobraćaj 14.maja 2006. godine, a rekonstruisani i modernizovani Aerodrom Tivat 3. juna 2006. godine.

Crnogorski aerodromi su članica ACI-ja, međunarodnog udruženja aerodroma, a aktivnom promocijom na brojnim međunarodnim skupovima i berzama obezbijedili su kreiranje prepoznatljivog brenda i veliku potražnju brojnih avio-kompanija za uspostavljanje aktivne saradnje.

JP Aerodromi Crne Gore uspješno sarađuje sa aerodromima u okruženju i brojnim drugim internacionalnim vazdušnim lukama, i obavezno je prisutno, između ostalih susreta, i na najvećoj smotri subjekata u vazdušnom saobraćaju koja se održava jednom godišnje.

Slogani naše kompanije su „Aerodrom Podgorica – srce Crne Gore” i „Aerodrom Tivat – vrata Jadrana”.

Skip to content