Select Page

“Aerodromi Crne Gore” AD je u 2019. godini, kao i u prethodne tri godine, ostvarilo izvanredne rezultate, što daje šansu da ovo preduzeće uspješno prebrodi krizu koju je izazvao Korona virus, zaključeno je na sjednici Odbora direktora kompanije.

Predsjednik Borda direktora “Aerodromi Crne Gore” AD, Dragoljub Bulatović, najavio je rad na savladavanju izazova i pripremu kompanije za valorizaciju potencijala kad se za to steknu uslovi.

“Zbog toga smo već uveli mjere racionalizacije i štednje, koje će doprinijeti održivosti preduzeća u narednom periodu i omogućiti njegov ubrzani razvoj čim se steknu uslovi”, kazao je Bulatović.

Odbor direktora, takođe, pozdravlja činjenicu da je projekat noćnog letenja u Tivtu u završnoj fazi, te da bi trebalo da bude gotov do naredne sezone.

Skip to content