Select Page

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je, u okviru stvaranja pretpostavki za početak ljetne turističke sezone, donijelo odluku o otvaranju naših aerodroma za letove generalne avijacije ka Crnoj Gori i iz Crne Gore. To znači da će se Aerodromi Crne Gore danas, u prvoj fazi, otvoriti za letove generalne avijacije koji mogu biti privatnog ili poslovnog karaktera. Ovo je bitna poruka za sve nas u Crnoj Gori i šire jer pokazuje namjeru države da se na ozbiljan, odgovoran i fazni način otvori za strane državljane u susret turističkoj sezoni. Uskoro očekujemo detaljnija upustva I naredbe od nadležnih tijela.

Skip to content