Select Page

Nakon višegodišnjeg rada i shodno Zakonu o vazdušnom saobraćaju i Pravilniku o uslovima za izdavanje certifikata operatoru aerodroma, Agencija za civilno vazduhoplovstvo je sertifikovala Aerodrom Podgorica.

Direktor ACV-a, Zoran Maksimović uručio je sertifikat izvršnom direktoru Aerodroma Crne Gore, Vladanu Draškoviću na sastanku  koji je održan na podgoričkom aerodromu. 

Događaju je prisustvovao ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović sa državnim sekretarom Admirom Šahmanovićem, zatim zamjenik izvršnog direktora ACG, Petar Radulović, pomoćnica Gorica Raičević, članovi Odbora direktora ACG, Nebojša Đoković i Slavko Vukčević, direktor Aerodroma Podgorica, Dragan Milanović, njegov zamjenik, Goran Otašević, koleginice Radmila Rakonjac i Božana Prijović, pomoćnik direktora ACV-a, Renato Brkanović i direktor Sektora za sigurnost vazdušnog saobraćaja u ACV-u, Mileta Nikolić.

“Ovaj sertifikat znači da smo još jedan korak bliže Evopskoj uniji. Turističkoj državi poput naše trebaju moderni i savremeni aerodromi”, poručio je Ibrahimović.

“Danas šaljemo poruku da Aerodromi Crne Gore imaju perspektivu i da će u narednom periodu biti sve više konkurentni. Izuzetno sam ponosan na sve ljude koji su učestvovali u ovom procesu”, naglasio je resorni ministar.

Sertifikacija znači da su aerodromska infrastruktura i operativne procedure usklađene sa međunarodnim i nacionalnim propisima. Ovaj dokument je i svojevrsna potvrda ispunjenosti standarda iz domena sigurnosti i bezbjednosti koji se primjenjuju u civilnom vazdušnom saobraćaju.

S obzirom na višegodišnji rad, izvršni direktor ACG, Vladan Drašković je zahvalio kolegama na uloženim naporima. 

“Čast mi je da sam jedan od aktera današnjeg događaja. Koristim priliku da zahvalim Ministarstvu kapitalnih investicija na posredovanju, a Agenciji za civilno vazduhoplovstvo na konstruktivnosti. Posebno mi je zadovoljstvo da zahvalim kolegama koji su uspješno iznijeli cio proces”, izjavio je Drašković.

Na značaj sertifikacije osvrnuo se i direktor ACV-a, Zoran Maksimović.

“Aerodromi Crne Gore su i do sada sigurno obavljali vazdušni saobraćaj. Međutim, usklađivanje svih standarda, svih preporuka, svih pravila koje propisuje Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo znači da su svi propisi usklađeni sa radom na terenu. Ovo je proces koji je iziskivao veliki napor za Aerodrome Crne Gore, za Aerodrom Podgorica, za ljude koji rade ovdje”, istakao je Maksimović uz napomenu da je vazduhoplovstvo živa materija i da se standardi uvjek unapređuju.

U toku postupka, Aerodrom Podgorica je izradio i dostavio aerodromski priručnik, priručnik za upravljanje sigurnošću, program bezbjednosti, plan za vanredne situacije, dokaze o radnom iskustvu i stručnoj osposobljenosti rukovodećih i odgovornih lica i drugu neophodnu dokumentaciju.

Skip to content