Select Page

Na Aerodromima Crne Gore 8 i 9. maja 2023. godine biće organizovana kampanja podizanja svijesti i promjene ponašanja zaposlenih i putnika u oblasti energetske efikasnosti i tehnikama upravljanja karbonskim otiskom.

Takođe, kao dio projekta „Održivo smanjenje nivoa karbonskog otiska u programu aerodroma – SOLAR“ , koji Aerodromi Crne Gore organizuju sa partnerima iz Italije i Albanije, biće organizovana obuka zaposlenih na aerodromima, kako bi se umanjila emisija CO2 i drugih gasova sa efektima staklene bašte, u atmosferu. Na radionici će biti predstavljeni radni materijali i analize rađene za potrebe projekta, a koje govore o količini i uticaju štetnih gasova na životnu sredinu, te će biti prezentovane smjernice u cilju umanjenja štetnih efekata.

Oba događaja će biti održana u prostorijama Aerodroma Podgorica.

SOLAR projekat „Održivo smanjenje nivoa karbonskog otiska u programu aerodroma“ realizuje se kroz Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020.

Skip to content