Select Page

Nova pomoćnica direktora za finansijsko računovodstvene poslove Aerodroma Crne Gore je Ana Tošanić Radunović.

Ana Tošanić Radunović ima preko dvadeset godina iskustva i dugogodišnji staž na rukovodećim pozicijama u oblasti finansija, kako u internacionalnim kompanijama, tako i u javnoj upravi.

Od aprila 2021. do maja 2022. godine bila je angažovana u Odeljenju za unapređenje korporativnog upravljanja Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore gdje je bila nadležna za praćenje i analizu poslovanja privrednih društva u većinskom vlasništvu države iz sektora saobraćaja, energetike i rudarstva. Tošanić Radunović je od aprila 2021. do juna 2022. godine bila i članica Odbora direktora nacionalne aviokompanije Air Montenegro.

Prethodno je osam godina radila kao stariji finansijski menadžer na projektu Porto Montenegro.

U njenoj radnoj biografiji se izdvaja posao finansijskog direktora Delta Sport Group za Crnu Goru, kao i menadžera u finansijama, računovodstvu i upravljanju rizicima u kompaniji ProMonte GSM.

Ana Tošanić Radunović je karijeru započela 2001. godine u revizorskoj kući Deloitte na poslovima asistenta u reviziji, a potom finansijskog specijaliste.

Diplomirala je ekonomiju, smjer poslovne finansije i računovodstva na Univerzitetu u Beogradu i govori dva strana jezika. Sertifikovani je računovođa u Asocijaciji računovođa i revizora Srbije.

Skip to content