Select Page

Nebojša Đoković, predsjednik Odbora direktora Aerodroma Crne Gore sa Ognjenom Jovovićem i Brankom Vukovićem, članovima odbora sa saradnicima, na poziv zaposlenih, obišli su u utorak 16. novembra, pojedine službe i upoznali se sa uslovima rada. Članovi Odbora direktora sa saradnicima, obišli su službe prihvata i otpreme, vatrogasnu jedinicu, školski centar, službu bezbjednosti i video nadzora, tim za divlji svijet i ambulantu.

-Na poziv zaposlenih u službama aerodroma, koji su minule sezone iznijeli najveći teret ja, moje kolege i naši saradnici bili smo u posjeti, koju smo im već ranije obećali. Činilo nam je posebno zadovoljstvo, što smo imali srdačan susret sa ljudima koji u našoj kompaniji svakodnevno i u svim vremenskim uslovima, podnose teret velikih obaveza. Ovakvi susreti sa zaposlenima do sada nijesu bili praktikovani, a od sada, obećavam, da će oni biti stalna praksa, bar jednom mjesečno. Ljudi na aerodromima su naš najznačajniji resurs i sve ćemo uraditi da njihov status i uslove rada podignemo na veći nivo, kazao je Nebojša Đoković, predsjednik Odbora direktora.

-Razgovarali smo sa našim ljudima koji, posebno, u jeku sezone podnose najveći teret posla, posebno u službi prihvata i otpreme. Upoznali smo se, i po prvi put zvanično od njih dobili predloge i sugestije, kako u pogledu obezbjeđenja potrebnih sredstava i evidentiranih problema, tako i u sferi unapređenje uslova rada i njihovog statusa imajući u vidu odgovornost ljudi i složenost poslova koje obavljaju. Njihovi predlozi i sugestije biće veoma brzo razmatrani i prema mogućnostima rješavani, kazao je Ognjen Jovović, član Odbora direktora.

– Posao na aerodromu koji obavljaju naši zaposleni, zavisno od službe do službe, je veoma delikatan i odgovoran, tim prije što ti prvi utisci, posebno stranih gostiju, najviše ostaju da se pamte i govore o zemlju u koju dolazite. U to smo imali prilike da se uvjerimo u direktnom razgovoru sa njima. Analiziraćemo sve sugestije i predloge koje smo prilikom susreta i razgovora sa njima dobili i nastojati da ih što prije rješavamo i unapređujemo položaj zaposlenih, kazao je Branko Vuković, član Odbora direktora.

Skip to content