Select Page

Aerodromi Crne Gore organizovali su prvu radionicu u okviru projekta DANOVA NEXT s ciljem procjene potreba i unapređenja usluga koje pružamo putnicima sa invaliditetom i putnicima smanjene pokretljivosti.

Radionici su prisustvovali predstavnici Saveza slijepih Crne Gore, Saveza organizacija gluvih i nagluvih Crne Gore, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, NVO Ekvivalent, Savez “Naša inicijativa – Podgorica”, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj i NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

U direktnom razgovoru sa v.d. generalnim direktorom Direktorata za vazdušni saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Dejanom Pižuricom, direktorom Aerodroma Podgorica, Draganom Milanovićem i koordinatorkom projekta, Jelenom Krklješ, predstavnici ovih organizacija su informisani o nizu postojećih elemenata pristupačnosti za OSI na crnogorskim aerodromima. Ovo je, takođe, bila prilika da se ACG upoznaju sa izazovima OSI putnika kao i da dobiju sugestije u vezi sa mogućim novim rješenjima kako bi korisničko iskustvo bilo na još višem nivou.

Projekat, kog sufinansira Evropska unija, počeo 1. januara 2024. godine i traje do juna 2026. godine.

Opšti cilj projekta „DANOVA NEXT” je unapređenje pristupačnosti prevoza u Dunavskoj regiji za sve osobe sa invaliditetom (oštećenja vida/sluha i smanjena pokretljivost) posredstvom jačanja inovacija i prenosa tehnologija za stvaranje novih, prilagođenih, inovativnih usluga i pružanjem potpuno pristupačnih Digitalnih putnih informacionih usluga (DTIS) kroz uspostavljanje pametne mreže između aerodroma, luka i lokalnog gradskog prevoza.

Projektni konzorcijum se sastoji od 16 partnera i dva pridružena partnera: pet aerodroma (Dubrovnik, Sarajevo, Aerodromi Crne gore, Budimpešta, State Enterprise Chisinau Airport), 2 pomorske luke (Pula i Kotor), tri urbana gradska prevoza (Opšina Maribor, Javni gradski prijevoz Bratislava i Czech smart city cluster), tri tehnička partnera (Rumunsko nacionalno udruženje gluvih, Asutrijska federacija osoba djelimično i potpuno oštećenog vida i Zajednica osoba sa invaliditetom Hrvatske), tri istraživačka partnera (Univerzitet u Mariboru, Bečki univerzitet ekonomije i poslovanja, Bugarsko udruženje za prenos tehnologija i inovacija – BATTI), kao i dva pridružena partnera (Pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom Hrvatska i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore).

Projektom DANOVA NEXT definisana su tri specifična cilja:

  • Razvijanje strateškog okvira za pristupačan prevoz u Dunavskoj regiji,
  • Stvaranje pametne transportne mreže za PRM podatke o digitalnoj dostupnosti
  • Testiranje inovativnih usluga za povećanje nivoa pristupačnosti transportnih čvorišta u Dunavskoj regiji

Realizacija projekta DANOVA NEXT očekuje se posredstvom:

  • razvijanja rješenja za pružanje usluge koje je visoko prilagođena vrsti invaliditeta svakog pojedinog korisnika, i
  • razvijanja rješenja za pružanje usluge koja je dostupna korisnicima bez obzira na vrstu invaliditeta (DTIS) uz pomoć inovativnih vizuelnih ili zvučnih formata.

Projektni konzorcijum se sastoji od 16 partnera i 2 pridružena partnera: 5 aerodroma (Dubrovnik, Sarajevo, Aerodromi Crne gore, Budimpešta, State Enterprise Chisinau Airport), 2 pomorske luke (Pula i Kotor), 3 urbana gradska prijevoza (Opšina Maribor, Javni gradski prijevoz Bratislava i Czech smart city cluster), 3 tehnička partnera (Rumunsko nacionalno udruženje gluvih, Asutrijska federacija osoba djelimično i potpuno oštećenog vida i Zajednica osoba sa invaliditetom Hrvatske), 3 istraživačka partnera (Univerzitet u Mariboru, Bečki univerzitet ekonomije i poslovanja, Bugarsko udruženje za prenos tehnologija i inovacija – BATTI), kao i dva 2 pridružena partnera (Pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom Hrvatska i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore).

Projekat je započeo 1. januara 2024. godine i traje ukupno 30 mjeseci do 30. juna 2026. godine. Uvodni sastanak projekta DANOVA NEXT održan je u Dubrovniku 22. febraura 2024. godine.

Ukupan budžet projekta iznosi 2.622,400 EUR od čega je iznos sufinansiranja bespovratnim sredstvima iz INTERREG DUNAV 2021-2027 programa putem Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) po stopi sufinansiranja od 80% tj. 2.097.920 EUR.

Ukupan budžet Aerodroma Crne Gore na projektu iznosi 175.000,00 EUR (iznos kontribucije 35.000,00 EUR).

Skip to content