Select Page

Vlada Crne Gore je u saradnji sa Aerodromima Crne Gore i Morskim dobrom preduzela aktivnosti u okviru propisanih ovlašćenja na uspostavljanju Vodenog terminala Tivat.

Samo nedjelju dana od obilaska lokacije budućeg vodenog terminala u okviru Aerodroma Tivat, a u cilju unapređenja turističke ponude i razvoja multimodalnog modela saobraćaja, Aerodromi Crne Gore su do danas, 12. jula zaključili protokole o transferu putnika sa šest kompanija, što znači da će njihovi gosti imati mogućnost da od aerodroma do hotela i nazad, putuju brodom.

Kompanije sa kojima je potpisan protokol su:

Adriatic Marinas doo – Tivat  

One & Only resort – Herceg Novi  

Mamula hotel operating company doo – Tivat

Portonovi resort – Herceg Novi  

Jadran doo – Hotel „Heritage Grand“ – Perast

Hotelski resorts  Luštica Devealopment AD- Tivat

Ovim protokolom su definisani organizacija prihvata i prevoza putnika, međusobne obaveze i ovlašćenja, predmet saradnje, relacija prevoza i druga pitanja od značaja za realizaciju ovog Protokola.

Kao što smo ranije najavili, Aerodromi Crne Gore su spremni da organizuju iste aktivnosti i sa drugim privrednim subjektima koji iskažu interesovanje, a razgovori sa Opštinom Tivat su nastavljeni u cilju eventualne organizacije linijskog prevoza u skladu sa zakonskim propisima.

 

Skip to content