Select Page
Svakog dana na odabrani let se ukrca više miliona ljudi, koji su putnici, u prosjeku, oko sto hiljada komercijalnih letova širom svijeta. To je scenario koji se ponavlja 24 sata dnevno, 365 dana u godini.
 
Da bismo Vam približili značaj ove informacije, objavljujemo animiranu mapu koja pokazuje sve komercijalne letove na planeti u samo jednom danu. Svaki let predstavljen je žutim avionima koji su u istom trenutku u pokretu.
 
Ovo je najbolji način da najširoj javnosti predočimo značaj Međunarodnog dana civilnog vazduhoplovstva, 7. decembar kog čestitamo našim kolegama, svim međunarodnim partnerima kao i najbližim saradnicima iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Kontrole letjenja Srbije i Crne Gore i kompanije Air Montenegro. 
 
Zahvaljujući vrijednim ljudima u vazduhoplovnim institucijama širom svijeta, avio saobraćaj opstaje najpouzdaniji, najbezbjedniji i najsigurniji vid transporta.
 
Međunarodne organizacije iz oblasti vazdušnog saobraćaja od posebnog značaja za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore su:
 
Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO – International Civil Aviation Organization);
 
Agencija Evropske unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA – European Union Aviation Safety Agency);
 
Evropska konferencija civilnog vazduhoplovstva (ECAC – European Civil Aviation Conference);
 
Evropska organizacija za sigurnost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL – European Organization for the Safety of Air Navigation).
 
Inače, 7. decembar se obilježava u znak sjećanja na isti dan 1944. godine kada je potpisana konvencija o Međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu. Crna Gora je 13. marta 2007. godine postala 189. punopravna članica Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), specijalizovane organizacije Ujedinjenih nacija zadužene za stalni nadzor sprovođenja ciljeva Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, poznatije kao Čikaška konvencija.
 
Naša zemlja je i članica Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva i  Evropske organizacija za sigurnost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL) od 2007. godine, dok smo punopravna članica 
Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva od 2008. godine.
 

Do punopravnog članstva u EU, Crna Gora sa Agencijom Evropske unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) zaključuje radne aranžmane.

Skip to content