Select Page

Građani koji u narednom periodu planiraju putovanje avionom mogu dobiti informacije o uslovima koji važe za određenu zemlju u pogledu potrebne dokumentacije na sajtu IATA (The International Air Transport Association), u dijelu turističkog centra (travel centre).

Putnici će se na osnovu podataka o pasošu, zatim zemlji u koju žele da putuju, zemlji iz koje polaze i ostalih neophodnih informacija – dobiti odgovor da li mogu ući u određenu zemlju i pod kojim uslovima.

Ova baza putnih režima ažurira se iz dana u dan zbog čega je preporučujemo putnicima kao validan izvor servisnih usluga.

Više informacija možete naći www.iatatravelcentre.com/

Skip to content