Select Page

Kompanija Aerodromi Crne Gore odlučila je da ovog vikenda na edukaciju pošalje oko 80 zaspolenih u sektorima uslužnih djelatnosti, u kojima je komunikacija sa strankama i klijentima jedan od osnovnih zadataka. 

Prepoznali smo da komunikacija direktno utiče na kvalitet pružanja usluga, a samim tim i rezultate poslovanja i uz saglasnost Odbora direktora prihvatili poziv za učešće na seminaru na temu “Non violet communication”. 

Priroda i specifičnost usluga koje se pružaju na aerodromima i jedinstvenost sistema koji se svakodnevno mijenja usljed promjena okolnosti u avio-prevozu, iziskuju dodatne napore naših zaposlenih i u pogledu međusobne komunikacije i u pogledu odnosa i pristupa prema partnerima i putnicima. 

Zbog toga, ali i zbog činjenice da su koleginice koje rade u tim sektorima vrijedno radile na podizanju kvaliteta usluge, odlučili smo da ih nagradimo edukacijom koja će im koristiti u budućem radu. Tokom predavanja od renomiranih predavača će imati šta da nauče, a sjutra i primjene, ali i prenesu na kolege. 

Poziv je bio otvoren za sve koleginice koje rade direktno sa klijentima i raduje nas što su otišle u ovom broju. 

Takođe, raduje nas i što je Odbor direktora jednoglasno podržao prijedlog  izvršnog direktora Gorana Jandreoskog, koji je ukazao da je edukacija do sada zanemarivana uprkos konstantnom pritisku da se u svim situacijama održi njen zadovoljavajući nivo. 

Član Odbora Direktora Branko Vuković rekao je da mu je zadovoljstvo što na edukaciju van Crne Gore šalju toliki broj radnika.

„Još veće nam je zadovljstvo što su to pripradnice ljepšeg pola“, kazao je on. Njegov kolega iz Odbora direktora, Eldin  Dobardžić, istakao je da je ovo prvi put da veliki broj zapošljenih u toj kompaniji ima priliku da prisustvuje kvalitetnim predavanjima iz oblasti komunikacije, odnosa sa klijentima, turistima  što mislim da će u budućnosti da koristi aerdromima. 

„Prepoznali smo da u tim sektorima postoje nedostaci, koji će, nadam se, nakon ove edukacije biti uklonjeni. Samo mjesto dješava – Slovenija, odnosno Bled, gdje je sjedište jedne od najpoznatijih poslovnih škola u Evropi, daje nam za pravo da vjerujemo i da se nadamo, da će predavanja biti veoma kvalitetna. Predavači su priznati u svijetu, u oblasti komuniciranja, psihologije i marketinga. To je ono što mi nažalost nismo u prilici da čujemo ovdje i iz tog razloga naše koleginice putuju u Sloveniju“, rekao je Dobardžić.

Jandreoski je kazao da je integritet firme veoma važan i da je za zaposlene koji nose teret rada, i koji su primarna veza sa kompanijom, edukacija bilo koje vrste od najveće vrijednosti.

Skip to content