Select Page

Putovanje nikome ne smije da bude ni izazov ni prepreka već zadovoljstvo, a brzo i lako kretanje na aerodromima uz obučeno osoblje i prilagođenu infrastrukturu je garant pozitivnog putničkog iskustva. Upravo iz tog razloga, dio zaposlenih Aerodroma Crne Gore, koji su u direktnom kontaktu sa putnicima, uspješno su završili praktičnu obuku u cilju poboljšanja usluga opsluživanja putnika potpuno i djelimično oštećenog vida.

Polaznici obuke su zaposleni Službe zemaljskog opsluživanja Aerodroma Podgorica i Tivat, i to: koordinatori prihvata i otpreme putnika, koordinatori prihvata i otpreme vazduhoplova, zemaljske stujardese, medicinski tehničari i referenti na šalterima informacija.

Obuku, koja je organizovana na Aerodromu Podgorica, sproveo je Hrvatski savez slijepih iz Zagreba koji je partner Aerodroma Crne Gore u projektu „Inovativne usluge transporta za osobe potpuno i djelimično oštećenog vida u Dunavskoj regiji – DANOVA“ koji se finansira iz fondova EU.

Rukovodilac projekta „DANOVA“ za ACG, Nina Planinić naglasila je cilj projekta da se obezbjedi pristupačnost aerodromske infrastrukture i usluga osobama potpuno i djelimičnog oštećenog vida.

“Uvažavajući specifičnost potreba ranjivih kategorija putnika, predano radimo na unapređenju pristupačnosti oba crnogorska aerodroma, u cilju stvaranja jednakih uslova za sve naše putnike”, naglasila je ona.

Obuka aerodromskog osoblja je samo jedna od realizovanih aktivnosti u okviru DANOVA projekta. Poboljšanjem aerodromske infrastrukture tj. instaliranjem odgovarajuće opreme, obezbjedićemo veću samostalnost i mobilnost osoba potpuno i djelimično oštećenog vida, što predstavlja jedan od glavnih preduslova integracije i ostvarenja ravnopravnog položaja u društvu.

Inače, u Evropi postoji preko 30 miliona slijepih i slabovidih koji ne mogu samostalno da putuju jer više od 96 odsto evropskog transportnog sistema, posebno u Dunavskom regionu, još nije u potpunosti dostupno osobama sa oštećenjem vida. 

Mnogi slijepi i slabovidi putnici smatraju da je izuzetno teško, a u nekim slučajevima čak i nemoguće, da koriste konvencionalni prevoz kao što su avioni, autobusi, vozovi ili javni prevoz. Moraju se osloniti na pomoć osobe koja vidi, bilo da je to njihov lični asistent, službeno osoblje ili slučajni prolaznik.

Glavni cilj projekta je da se poboljša pristupačnost aerodroma, morskih luka, železničkih/autobuskih stanica za slijepe i slabovide osobe razvojem novih usluga i sadržaja koji će im omogućiti pun pristup svim informacijama, objektima i uslugama prilikom putovanja.

Skip to content