Select Page

☑️Putnici moraju da posjeduju PCR test na SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati, kao i posada u slučaju da ulazi u Crnu Goru.

☑️Po ulasku u Crnu Goru putnicima se izdaje Rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor koje podrazumjeva redovno samopraćenje znakova i simptoma bolesti i ukoliko se registruju, obavezno prijavljivanje nadležnom epidemiologu.

☑️Dozvoljava se obavljanje letova generalne avijacije sa maksimalno 10 putnika.

☑️Let je neophodno najaviti 24h prije planiranog vremena slijetanja, odnosno polijetanja operatoru aerodroma.

☑️Posada i putnici obavezno moraju posjedovati i nositi maske😷 tokom i nakon leta, kao i u zgradi aerodroma.

☑️Posada vazduhoplova za vrijeme rotacije ostaje u avionu, a po potrebi i izlazi van zadržavajući se u okvirima parking pozicije.

Više informacija možete vidjeti u ovoj naredbi.

Skip to content