Select Page

Aerodromi Crne Gore su tokom 2022. godine ostvarili rast prihoda i veću dobit u odnosu na 2021. godinu, dok su rashodi smanjeni. To pokazuje finansijski izvještaj za 2022. godinu koji je predat Upravi prihoda i carina.

Dobit, prije oporezivanja, iznosi 2.4 miliona eura što je 86 odsto bolji rezultat u odnosu na 2021. godinu. Ostvaren je i pozitivan trend bruto profitne marže koja je iznosila 9.33 odsto dok je neto profit iznosio 1.4 miliona eura. Ipak, to je manje od preliminarnih projekcija, a rezultat su umanjila rezervisanja vezana za buduće izdatke po osnovu sudskih sporova (850 hiljada eura), ispravke vrijednosti potraživanja (250 hiljada eura) i značajnog iznosa odloženih poreskih rashoda (milion eura), nastalih kao efekat uvođenja progresivne stope oporezivanja Zakonom o porezu na dobit pravnih lica.

Ukupni prihodi u 2022. su iznosili 26.2 miliona eura. Od toga, rast bilježe i avijacijski prihodi koji su iznosili 21.8 miliona eura i neavijacijski prihodi koji su iznosili 4.1 miliona eura.

Ukupni rashodi su iznosili 23.7 miliona eura, što je šest odsto manje nego 2021. godine.

Prvi kvartal 2023. godine maksimalno ohrabruje s obzirom na to da je broj opsluženih putnika 16 odsto veći u odnosu na, do sada rekordnu, 2019. godinu.

Skip to content