Select Page

Predsjednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević, primio je u utorak 21. septembra predsjednika Odbora direktora Aerodroma Crne Gore, Nebojšu Đokovića i člana Odbora direktora, Ognjena Jovovića. Na sastanku se razgovaralo o pokretanju inicijative za potpuniju valorozaciju Aerodroma „Kapino Polje“. Postignuta je saglasnost da status aerodroma bude riješen na korist građana Nikšića i unaprjeđenja avio-sabraćaja u Crnoj Gori.

-Stavljanje u funkciju aerodroma, između ostalog, imalo bi jedan od ključnih ciljeva zaustavljanje negativnih trendova, depopulacije, odnosno, odlaska najboljih učenika i studenata iz našeg grada. Aerodrom je sada, sam po sebi, veoma teško isplativ, međutim benefiti za lokalnu ekonomiju su nemjerljivi ukoliko osmislimo sadržaje za valorizaciju njegovih potencijala. Moramo razmišljati o budućnosti ovog kraja i osmišljavanju sadržaja za bolji život građana koji su lošim političkim odlukama, posljednjih godina, dovedeni u veoma tešku situaciju, istakao je Marko Kovačević, predsjednik Opštine Nikšić.

Predstavnici Odbora direktora Nebojša Đoković i Ognjen Jovović podržali su predlog o stavljanju u funkciju Aerodroma “Kapino Polje”, posebno sa aspekta unaprjeđenja avio-saobraćaja, razvoja i potpunije valorizacije turističkih i privrednih potencijala ovog kraja Crne Gore.

-Kako aerodrom u Nikšiću ima izgrađenu kvalitetnu infrastrukturu od zgrade kontrolnog tornja, piste  i drugih pratećih sadržaja do pristupnih puteva, njegovo stavljanje u funkciju imao bi veliki značaj za ljude ovog kraja. Nastojaćemo da aerodrom u Nikšiću stavimo u fukciju, jer je to opšti interes svih nas, naglasio je Nebojša Đoković, predsjednik Odbora direktora Aerodroma Crne Gore.

Skip to content