Select Page

Predstavnici uprave Aerodroma Crne Gore razmatrali su sa rukovodstvom Opštine Berane mogućnost volarizacije aerodroma u tom gradu, uz zajedničku ocjenu da bi takvo rješenje povoljno uticalo na privredu, ekonomiju i turizam sjevernog regiona.

Tokom radne posjete, u kojoj su bili članovi uprave ACG Eldin Dobardžić, Branko Vuković i Mira Radović razgovarano je sa predsjednikom Opštine Tihomirom Bogavcem, predsjednikom Skupštine Novicom Obradovićem i potpredsjednikom Markom Lalevićem o pravnom statusu beranskog aerodroma, čije je rješenje preduslov njegove ponovne upotrebe.

Domaćini su istakli da je u prethodnom periodu bilo pregovora sa potencijalnim investitorima, ali da se do sada taj prostor nije priveo namjeni. Prema riječima rukovodstva Opštine, kako bi se prostor aerodromske piste valorizovao potrebna je podrška Vlade Crne Gore i resornih ministarstava.

Član Odbora direktora Aerodroma Crne Gore Eldin Dobardžić istakao je da će u narednom peridu uložiti napore i inicirati razgovore sa predstavnicima Vlade i ministarstava kako bi se imovinsko pravni odnosi aerodromske piste u Beranama riješili, što bi predstavljalo temelj za ponudu potencijalnim investitorima za ulaganje.

“Rješavanje statusa aerodroma u Beranama predstavljaće korist ne samo za građane Berana, nego i sjevera Crne Gore i regiona. Zaista je potrebno iskoristiti sve resurse koje ovdje imamo, u korist svih građana, ali i brojne dijaspore koja dolazi na naš sjever”, kazao je Dobardžić.

Sastanku su prisitvovali i Ranko Đukić, direktor Direkcije za imovinu i Irina Zečević, šefica PR Biroa Opštine Berane. Nakon sastanka organizovan je obizak aerodromske piste i hangara.

 

Skip to content