Select Page

Aerodromi Crne Gore predstavili su rezultate projekta “Inovativne usluge transporta za osobe potpuno i djelimično oštećenog vida – DANOVA” na završnoj konferenciji u Beču.

U okviru ovoga projekta, infrastruktura i zvanična internet stranica prilagođeni su putnicima sa potpuno i djelimično oštećenim vidom.

 

Skip to content