Select Page

Aerodromi Crne Gore su tokom februara 2023. godine opslužili preko 90 hiljada putnika. To je 19 odsto više u odnosu na februar 2019. godine.

Kada je riječ o ukupnom prometu putnika od 1. januara do 28. februara 2023. godine, ACG su opslužili preko 190 hiljada putnika što je 18 odsto više u odnosu isti period 2019. godine.

Skip to content