Select Page

1957. - 1982. - Padobranska takmičenja

Padobransko takmičenje, ustanovljeno odlukom Saveznog odbora VSJ 1957. godine, održavano je svake neparne godine.

U Tivtu su održana tri takmičenja:

  •  Jadranski padobranski kup 1957.godine – Padobransko prvenstvo u klasičnim disciplinama za muškarce i žene, i omladinsko prvenstvo FNRJ;
  • Jadranski padobranski kup 1959.godine – Padobransko prvenstvo u klasičnim disciplinama za muškarce i žene. Iste godine održano je i državno i republičko modelarsko prvenstvo;
  •  Jadranski padobranski kup 1982. godine.

Manifestacije su imale međunarodno prestižni karakter. 

Skip to content