Select Page

Aviacioni i përgjithshëm

Kërkesa për të kryer një fluturim

Për të kryer një fluturim të aviacionit të përgjithshëm drejt Aeroportit të Podgoricës,
nevojitet që të dërgoni kërkesën Qendrës operative të Aeroportit të Podgoricës.

Të dhënat që duhet dërguar:

1. Tipi i avionit
2. Regjistrimi i avionit
3. Numri i fluturimit (nëse nuk ka, të
shënohet kodi i zonës)
4. Pesha maksimale e avionit në ngritje
(MTOW)
5. Data dhe koha e planifikuar e ardhjes
në Aeroportin e Podgoricës me
destinacion nga i cili vjen avioni
6. Data dhe koha e planifikuar e nisjes
nga Aeroporti i Podgoricës me
destinacion në të cilin niset avioni

Kontakt

e-mail [email protected],
SITA: TGDAPXH
ili fax. +382 20 444 241

Molimo vas da zahtjev uputite najkasnije 36h prije planiranog leta.

Za slučaj da nijeste u mogućnosti da u navedenom periodu proslijedite zahtjev za opsluživanje, ili za slučaj potrebe za dodatnim informacijama molimo vas da kontaktirate Operativni centar aerodroma Podgorica putem telefona:
+382 20 444 242.

Shërbimet standarde të pranimit dhe dërgimit të avionit
dhe pasagjerëve

Ardhjet

 • Shoqërimi dhe parkimi i avionit,
 • shkarkimi i valixheve nga avioni,
 • transporti i valixheve deri tek terminali i
  pasagjerëve,
 • shoqërimi i pasagjerëve dhe
  ekuipazheve nga avioni deri tek
  terminali i pasagjerëve,
 • drejtimi ka kontrolli i pasaportave dhe
  dogana.

 

Nisjet

 • Kalimi i përshpejtuar i pasagjerëve dhe ekuipazheve nëpër kontrollin e pasaportave, dogana dhe KD nëpërmjet terminalit të pasagjerëve,
 • regjistrimi i pasagjerëve dhe valixheve të tyre në terminalin e pasagjerëve (sipas nevojës),
 • salla e biznesit,
 • përcjellja e pasagjerëve dhe ekuipazheve nga dalja deri tek avioni,
 • transporti i valixheve deri tek avioni,
 • ngarkimi i valixheve në avion,
 • startimi i avionit.

 

Shërbimet tjera

 • Përdorimi i VIP terminalit:
 • Kalimi i shpejtë nëpër pika të kontrollit,
 • regjistrimi i pasagjerëve dhe valixheve të tyre në VIP terminalin (sipas nevojës)
 • përdorimi i sallës VIP,
 • i siguruar parkingu VIP në ardhje dhe/ose në nisje para VIP terminalit (në zonë jo-sterile),
 • transporti i pasagjerëve nga avioni deri tek VIP terminali dhe anasjelltas (sipas nevojës – qasja në platformë për automjete private nuk është e lejuar),
 • përdorimi i sallës për takime dhe sallës multimediale,
 • furnizimi i avionit me karburant – Avio servis – Jugopetrol AD Kotor,
 • furnizimi i avionit me katering – Voda u kršu.

Reklamojuni në aeroportin Podgorica

Listën e çmimeve të hapësirave për marketing në aeroportin e Podgoricës mund ta gjeni në këtë dokument.

Skip to content