Select Page

Të dhënat statistikore

Të dhënat statistikore tregojnë faktin se Mali i Zi është shndërruar në një nga destinacionet turistike më tërheqëse dhe më të vizituara në rajon, por edhe më gjerë. Për rritjen e vazhdueshme të komunikacionit ajror kanë kontribuar edhe këto fakte:

Rritja dinamike e ekonomisë dhe rritja e turizmit në Mal të Zi

Qasshmëria ajrore e përmirësuar

Përmbajtjet aeroportuale dhe shërbimet profesionale të përshtatura për pasagjerët

 

 
 

Qarkullimi i avionëve:

Të ardhurat nga aviacioni dhe shërbimet jo të aviacionit:

Aeroportet Podgorica dhe Tivat vazhdojnë me avancimin e përmbajtjeve dhe kapaciteteve të veta, gjitha me qëllim të shërbimit edhe më cilësor të pasagjerëve dhe turistëve nga gjithë bota. Objektivi ynë për të ardhmen është rritja e vazhdueshme e komunikacionit duke hapur linjat e reja të rregullta, çarter dhe të fluturimeve me kosto të ulëta.

Numri i destinacioneve:

Skip to content