Select Page

Informacionet për transportuesit dhe pilotët

Pista e ngritjes-uljes (PNU)

Karakteristikat fizike të PNU
Shenja e PNU18 – 36
Gjatësia2500 m
Gjerësia45 m
Lloji i shtresësAsfalt
Kapaciteti bartësPCN 55/R/B/W/T
Pista kryesore2620 x 300 m

 

Karakteristikat e ndriçimit aksesi të PNU
Shenja e PNU1836
AksesiJo instrumentalPreciz
Gjatësia420 m900 m
TipiSistemi i thjeshtë i ndriçimit aksesCAT I
Intensiteti i ndriçimit I ulët/I mesëmI lartë

 

Kategoria zjarrfikëse
Kategoria zjarrfikëse VI

 

Pistat për vozitje

Karakteristikat fizike të pistës për vozitje:

Shenjat

Lloji i shtresës

Gjerësia

Kapaciteti bartës

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
 Pista lëvizëse pranë platformës

Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Beton
Asfalt

23 m
23 m
12 m
12 m
12 m
46 m
23 m
23 m
15 m
15 m
15 m
23 m
23 m
23 m

PCN 55/R/A/X/T
PCN 66/F/A/X/T
PCN 32/R/A/X/T
PCN 70/R/A/X/T
PCN 51/R/A/X/T
PCN 50/R/A/X/T
PCN 57/R/A/X/T
PCN 62/R/A/X/T
PCN 54/R/A/X/T
PCN 45/R/A/X/T
PCN 52/R/A/X/T
PCN 55/F/A/X/T
PCN 49/F/A/X/T
PCN 57/R/A/X/T
PCN 44/F/A/X/T

Platformat


Numri i pozitave për parkim, madhësia e pozitave, lloji i shtresës dhe mënyra e hyrjes dhe daljes:

Emri i platformës

Shenja e pozicionit

Madhësia

Lloji i shtresës

Kapaciteti bartës

Mënyra e parkimit dhe largimit

Platforma komerciale

1
2
3
4
5
6

36 m
36 m
36 m
36 m
36 m
36 m

Beton

PCN 33/R/A/X/T
PCN 33/R/A/X/T
PCN 33/R/A/X/T
PCN 105/R/A/X/T
PCN 105/R/A/X/T
PCN 105/R/A/X/T

Me makinë të vetë

Platforma për aviacionin e përgjithshëm

7
8
9

20 m
20 m
20 m

Beton

PCN 58/R/A/X/T

Me makinë të vetë

 Platforma teknike

T1

36 m

Beton

Me makinë të vetë

 

Skip to content