Select Page

Kompanitë ajrore Podgoricë

Kompanitë me të cilat bashkëpunojmë 

Aeroporti i Podgoricës bashkëpunon me kompani ajrore të shumta, në bazë të rregullt dhe sezonale. Në vazhdim mund të gjeni të dhënat e kontaktit të kompanive ajrore me të cilat bashkëpunojmë gjatë gjithë vitit.

Turkish Airlines

www.turkishairlines.com

Skip to content