Select Page

Transporti dhe parkimi

Parkimi

Para terminalit të pasagjerëve ndodhet parkimi hapësire mbi 25.000 m 2 me 458 vende parkimi (52 vende VIP, 174 vende për parkim më të gjatë, 213 vende për ndalim më të shkurt, 19 vende për taksi dhe 10 vende për autobusë).

15 minuta fillestare në parkim janë falas!

Informacionet mbi çmimin e parkimit

Automjete udhëtarësh

Për orë deri në 24 orë –  1,00 €

Marrja me qira

Qiraja mujore për një pozitë parkimi është 60,50 €

Autobusë: 

Për orë deri në 24 orë – 5,00 €

Automjete ngarkuese

Për orë deri në 24 orë –  5,00€

Qëndrimi më i gjatë  

Për çdo ditë të filluar – 6,00 €

Gjoba

Gjoba për humbjen e kuponit të parkimit – 30,00 €

 

Skip to content