Select Page

Informacionet për transportuesit dhe pilotët

Pista e ngritjes-uljes (PNU)

Karakteristikat fizike të PNU
Shenja e PNU14 – 32
Gjatësia2500 m
Gjerësia45 m
Lloji i shtresësAsfalt
Kapaciteti bartësPCN 55/R/B/W/T
Pista kryesore2500 x 300 m

 

Karakteristikat e ndriçimit aksesi të PNU
Shenja e PNU1432
AksesiJo instrumentalPreciz
Gjatësia420 m900 m
TipSistemi i thjeshtë i ndriçimit aksesCAT I 900 M LHU
Intensiteti i ndriçimit I ulët/I mesëmI lartë

 

Kategoria zjarrfikëse
Kategoria zjarrfikëse VII

 

Pistat për vozitje

Karakteristikat fizike të pistës për vozitje:

Shenjat

Lloji i shtresës

Gjerësia

Kapaciteti bartës

A
B

Asfalt
Asfalt

25 m
20 m

PCN 20/F/B/X/T
PCN 33/F/A/X/T

Platformat

 

Numri i pozitave për parkim, madhësia e pozitave, lloji i shtresës dhe mënyra e hyrjes dhe daljes:

Emri i platformës

Shenja e pozicionit

Madhësia

Lloji i shtresës

Kapaciteti bartës

Mënyra e parkimit dhe largimit

Platforma komerciale

1
2
3
4
5
5A
6
7

33 m
33 m
33 m
33 m
36 m
36 m
36 m
52 m

Beton

PCN 33/R/A/X/T
PCN 33/R/A/X/T
PCN 33/R/A/X/T
PCN 105/R/A/X/T
PCN 105/R/A/X/T
PCN 105/R/A/X/T

Me makinë të vetë

Platforma për aviacionin e përgjithshëm

8
9
10
11
12
13
14

20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m

Beton

PCN 58/R/A/X/T

Me makinë të vetë

 

Skip to content