Select Page

Reklamimi në aeroportin Tivat

Për t՚ua prezantuar sa më mirë ofertën tonë të hapësirës për marketing në terminalin e pasagjerëve, e kemi krijuar për Ju një hartë me lokacione ku mund të vendosni reklamat e veta.

Harta e terminalit 1

Reklamojuni në aeroportin Tivat

Listën e çmimeve të hapësirave për marketing në aeroportin e Podgoricës mund ta gjeni në këtë dokument.

Kontaktoni shërbimin e marketingut të aeroportit

3 + 15 =

Skip to content