Select Page

AERODROMI CRNE GORE AD – CENTAR ZA OBUKU

Pregled vanrednih obuka

2020.

Datum održavanjaNaziv obuke

Mjesto održavanja

Status

Napomena

13.01 – 17.01.2020.

Obuka iz domena bezbjednosti CV

Modul 3: KD pregled lica i stvari (3.1), ručni pregled lica (3.2)“

Aerodrom Podgorica

Završeno

28.01. 03.02.2020.

Obuka iz domena bezbjednosti CV

„Modul 3: KD pregled lica i stvari (3.1), ručni pregled lica (3.2)”

Aerodrom Tivat

Završeno

31.01.2020.

Spasilačko vatrogasne zaštite na aerodromu Profesionalni vatrogasac spasilac i Pomoćni spasilac

 

Aerodrom Podgorica

Završeno

12.02. 17.02.2020.

Obuka iz domena bezbjednosti CV Modul 2: Bezbjednost aerodroma

Aerodrom Podgorica

Završeno

31.01.2020.

1. Sigurnog rada na objektima i pripadajućim površinama operativne površine,uključujući i ljudske faktore – Airside safety training (Djelatnost 1 i 2)

Aerodrom Podgorica

Završeno

11.02. – 12.02.2020.

1. Sigurnog rada na objektima i pripadajućim površinama operativne površine,uključujući i ljudske faktore – Airside safety training (Djelatnost 1 i 2)

Aerodrom Podgorica U toku

12.02. 17.02.2020.

Obuka iz domena bezbjednosti CV

„Modul 4: KD pregled odvojenog prtljaga sa rendgenskom opremom

Modul 5: KD pregled odvojenog prtljaga sa EDS opremom)“

Aerodrom TivatU toku

Skip to content