Select Page

1961. - Aeroporti me pistë betoni dhe ndërtesa aeroportuale

Aeroporti në Titograd, një nga aeroportet e parë me pistë betoni, u hap për komunikacion ajror në vitin 1961.

Ka pas ndërtesën shumë funksionale me të gjitha objektet përcjellëse. E ka pas hapësirën prej afro 4000m2, së bashku me lidhëza të aksesit. Xhiro kapaciteti i ndërtesës ishte rreth 1000 pasagjerë në ditë. Si një tërësi, me objekte përcjellëse, kishte mundësi që në mënyrë të rregullt dhe cilësore të pranojë dhe të nisin brenda 24 orëve rreth 25-30 avionë të tipit DC-9.

Skip to content