Select Page

Maj 1928 - Gjurmimi i linjës

Aeroporti Tivat është themeluar pas Luftës së Dytë Botërore me rrafshim të terrenit me bar për pistë fluturimi që përdorej për trajnim të parashutisteve ushtarakë dhe civilë, si dhe për gara parashutiste. Pasi aeroporti i cili ndodhej në një lokacion me kushte të volitshme klimatike dhe meteorologjike u rregullua, ai kishte mundësi që përveç avionëve sportive të pranojë edhe avionët transportuese me dy motorë Douglas C-47, tipi ky që kishte mundësi të ulet dhe të ngrihet edhe nga aeroportet provizore. Pasi varianti civil i këtij avioni, DC-3, është përdorur në komunikacionin ajror kombëtar, terreni është rregulluar dhe i aftësuar edhe për pranim (ulje dhe ngritje) të avionëve udhëtimi me cilësi dhe të kategorisë të cilës i takonte edhe “Douglas”. Është rregulluar pista me bar gjatësie 1.300 dhe gjerësie 60 metra.

Para mbërritjes së avionit „Shkupi” nga Podgorica

 

Këtë biplan e kanë drejtuar pilotët: ing. Tadija Sondermajer, drejtor, dhe Vladimir Strizhevski, shefi i pilotëve të Shoqërisë, dhe përveç avio-mekanikut Pavlle Qukut, pasagjerët ishin korrespodenti i „Politikës“, gazetari Nikolliq, dhe xhiruesi i filmave Njemec. Për vendosje të pajisjeve, rezervave të ushqimit, ujit, veshmbathjes, batanijeve dhe sendeve të tjera të nevojshme, janë demontuar disa karrige në kabinën e pasagjerëve.

Avioni është ngritur nga Beogradi, më datë 26 maj 1928 për etapë të parë, fluturimin deri në Shkup. Pas dy ditëve në Shkup, ku i është dhënë emri “Shkupi”, avioni ka vazhduar “gjurmimin” e linjës ajrore drejt Podgoricës.

I pritur në mënyrë solemne dhe madhështore, avioni ka ateruar më datë 29 maj në pistën e vjetër në afërsi të Burimeve të Ribnicës – në fushën e Cemit.

Skip to content