Select Page

Putnici sa ograničenom pokretljivošću

Vrsta pomoći

Ako ste zahtjev za pomoć napravili na vrijeme, osoblje Aerodroma Podgorica će vas ispratiti i pružiti  potrebnu pomoć na putu od dolaska na aerodrom do vazduhoplova, i obratno, od vazduhoplova do centralnog hola putničkog terminala. Pri tome će vam pomoći da:

  • registrujete prtljag,
  • prođete pasošku, carinsku i bezbjednosnu kontrolu, i
  • preuzmete prtljag u dolasku.

Aerodromsko osoblje će takođe voditi brigu i o vašim specijalnim potrebama kao što je transport vaših kolica ili drugih pomagala, ili prevoz vašeg psa vodiča.

Odlazak sa aerodroma

Na aerodromu Podgorica na parkingu namijenjenom za putnike postoje obilježena parking mjesta namijenjena za osobe sa ograničenom pokretljivošću koja su locirana u prvoj liniji koja je najbliža putničkom terminalu, a na putu do terminala su urađene kose ravni na svim pješačkim stazama i ostrvima.

Toaleti u putničkom terminalu i svi prolazi do vazduhoplova su prilagođeni potrebama putnika sa ograničenom pokretljivošću, a tu je i namjenski niskopodni autobus ako se vrši prevoz putnika do/od vazduhoplova.

Po ulasku na sjeverna vrata od putničke zgrade Aerodroma Podgorica (natpis iznad vrata ’’Odlasci’’), imate dvije mogućnosti gdje da zatražite najavljenu pomoć:

  • na šalterima za registraciju putnika i prtljaga (koji se nalaze lijevo od ulaznih sjevernih vrata). Ukoliko ste najavu za pomoć učinili na vrijeme, aerodromsko osoblje ce vam pružiti potrebnu pomoć na ponuđenim mjestima.
  • na šalteru za informacije (koji se nalazi odmah naspram ulaznih sjevernih vrata). Ukoliko ste najavu za pomoć učinili na vrijeme, aerodromsko osoblje ce vam pružiti potrebnu pomoć na ponuđenim mjestima.
    Na ovoj lokaciji se nalazi istaknut znak za mjesto susreta sa putnicima sa ograničenom pokretljivošću.

 

Ako najavu za pomoć učinite na vrijeme, ne bi trebalo da čekate duže od vremena predviđenog Standardom kvaliteta za pomoć PRM putnicima na Aerodromu Podgorica. U nekim posebnim okolnostima tražena pomoć može biti pružena čak i za kraće ili nešto duže vrijeme što može biti uslovljeno brojem sličnih zahtjeva u istom momentu. Bez obzira na sve, garantujemo da ćete na vrijeme biti ukrcani na vaš let!

Napomena

Servis u vidu pružene pomoći vam ne garantuje da ćete otputovati, ako nijeste stigli do nas u vrijeme naznačeno od odabrane avio-kompanije.

U slučaju da nijeste dobili informaciju od odabrane avio-kompanije, treba da dođete na Aerodrom Podgorica najkasnije 2 sata prije objavljenog vremena polijetanja vazduhoplova.

Ukoliko nijeste bili u mogućnosti da na vrijeme najavite zahtjev ili ste se kasno pojavili na šalter za registraciju ili na šalter za informacije, aerodromsko osoblje će napraviti dodatni napor, ali ne može garantovati da ćete biti ukrcani na vaš let.

Do odabrane avio-kompanije je da odluči, da li će prihvatiti putnike koji kasno stignu na aerodrom!

Dolazak na aerodrom

Po slijetanju na Aerodrom Podgorica, aerodromsko osoblje će vam pružiti potrebnu pomoć i ispratiti sa vazduhoplova i pomoći da prođete pasošku, carinsku i, ukoliko ste transferni putnik, bezbjednosnu kontrolu, i preuzmete prtljag. Isto osoblje će vas ispratiti do izlaska iz dolazećeg hola ili do mjesta za sjedenje u centralnom holu putničkog terminala, zavisno od vaše potrebe, gdje se možete sresti sa dočekivaocem ili sami nastaviti vaše dalje putovanje.

Za slučaj da nijeste napravili najavu, a da vam je ova vrsta pomoći neophodna, to možete učiniti na šalteru za transferne putnike (ukoliko ste transferni putnik) gdje je istaknut znak za mjesto susreta sa transfernim PRM putnicima, odnosno na šalteru Izgubljeno/nađeno u dolascima (koji se nalazi naspram karusela za preuzimanje prtljaga), gdje je istaknut znak za mjesto susreta sa PRM putnicima koji završavaju putovanje na Aerodromu Podgorica .

Ako imate potrebu za pomoć po slijetanju na Aerodrom Podgorica, molimo vas da napravite zahtjev prilikom kupovine avio-karte ili najkasnije 48 sati prije objavljenog vremena polijetanja odabranoj avio-kompaniji, kako bi aerodrom polaska proslijedio vaš zahtjev Aerodromu Podgorica, po polijetanju vazduhoplova.

Definicija i značenje skraćenica

Osoba sa ograničenom pokretljivošću (Person with Reduced Mobility – PRM) je svako lice čija je pokretljivost smanjena usljed fizičke invalidnosti (čulna ili motorna), intelektualne invalidnosti, starosti, bolesti ili bilo kog drugog uzroka invalidnosti pri korišćenju prevoza i čije stanje zahtijeva posebnu pažnju i prilagođavanje njenim potrebama usluga koje su na raspolaganju drugim putnicima.

Pomoć će biti pružena za sljedeće kategorije putnika:

PRM kategorije

Karakteristike

Pomoć

WCHR

(invalidska kolica – platforma)

Putnik može da hoda na kratkim udaljenostima i da hoda uz ili niz stepenice.
Može da hoda u kabini i sposoban je da se sam popne uz stepenice vazduhoplova.
Pomoc od/do vazduhoplova je neophodna.

Putnik će biti praćen. Za duge distance hodanja, invalidska kolica su na raspolaganju.

WCHS

(invalidska kolica – stepenice)

Putnik ne može da hoda uz ili niz stepenice vazduhoplova ali može da hoda sam u kabini.

Putnik će biti praćen. Putnik treba invalidska kolica od/do vazduhoplova.

WCHC

(invalidska kolica – sjedište u kabini)

Putnik ne može hodati ili stajati i biće praćen do i od njegovog sjedišta u kabini.

Putnik će biti praćen. Putnik treba invalidska kolica i specijalno pomoćno sredstvo npr. invalidska kolica za ukrcavanje.

BLND

(slijepi putnik)

Slijepi putnik (samo ako je izričito zatražio pomoć i ako je prethodno dato obavještenje).

Putnik će biti praćen. Individualne potrebe će biti poštovane.

DEAF

(gluvi putnik)

Gluvi ili nijemi putnik (samo ako je izričito zatražio pomoć i ako je prethodno dato obavještenje).

Putnik će biti praćen. Individualne potrebe će biti poštovane.

STCR

(putnik na nosilima)

Putnik je na nosilima i može biti transportovan samo na ovaj način.

Putnik će biti prenesen do ili iz vazduhoplova ambulantnim vozilom.

 

Standard kvaliteta za pomoć PRM putnicima

Parametri kvaliteta

Putnik mora obavijestiti odabranu avio-kompaniju o njegovim posebnim potrebama za pomoć prilikom kupovine avio-karte ili najkasnije 48 sati prije objavljenog vremena polijetanja vazduhoplova, a odabrana avio-kompanija mora istu informaciju proslijediti Aerodromu Podgorica 24 sata prije objavljenog vremena polijetanja vazduhoplova.

Vrijeme čekanja u odlasku

Vrijeme čekanja odlazećih PRM putnika, koji su na vrijeme napravili najavu.

Mjesto čekanja

Prosječno vrijeme čekanja

% PRM putnika

Info-pult
&
Šalter za registraciju

< 10 Minuta
< 20 Minuta
< 30 Minuta

80%
90%
100%

Vrijeme čekanja odlazećih PRM putnika, koji nijesu na vrijeme napravili najavu.

Mjesto čekanja

Prosječno vrijeme čekanja

% PRM putnika

Info-pult
&
Šalter za registraciju

< 20 Minuta
< 30 Minuta
< 40 Minuta

80%
90%
100%

Vrijeme čekanja u dolasku

Vrijeme čekanja dolazećih PRM putnika, koji su na vrijeme napravili najavu.

Mjesto čekanja

Prosječno vrijeme čekanja

% PRM putnika

Dolazeći hol
&
Avion

< 10 Minuta
< 20 Minuta
< 30 Minuta

80%
90%
100%

Vrijeme čekanja dolazećih PRM putnika, koji nijesu na vrijeme napravili najavu.

Mjesto čekanja

Prosječno vrijeme čekanja

% PRM putnika

Dolazeći hol
&
Avion

< 20 Minuta
< 30 Minuta
< 40 Minuta

80%
90%
100%

 

Skip to content