Select Page

Generalna avijacija

Zahtjev za obavljanje leta

Da biste obavili let generalne avijacije ka Aerodromu Tivat potrebno je da pošaljete zahtjev Operativnom centru Aerodroma Tivat.

 Podaci koje je potrebno poslati:

  1. Tip vazduhoplova
  2. Registracija vazduhoplova
  3. Broj leta (ukoliko nema upisati pozivni broj)
  4. Maksimalna težina vazduhoplova u poletanju (MTOW)
  5. Planirani datum i vrijeme dolaska na Aerodrom Tivat sa destinacijom sa koje vazduhoplov dolazi
  6. Planirani datum i vrijeme odlaska sa Aerodroma Tivat sa destinacijom na koju vazduhoplov odlazi
  7. Specifikaciju potrebnih usluga za opsluživanje

 

Kontakt podaci Operativnog centra Tivat:

e-mail: [email protected]
SITA: TIVAPXH
Tel: +382 32 670 975

Molimo vas da zahtjev uputite najkasnije 36h prije planiranog leta.

Za slučaj da nijeste u mogućnosti da u navedenom periodu proslijedite zahtjev za opsluživanje, ili za slučaj potrebe za dodatnim informacijama molimo vas da kontaktirate Operativni centar Aerodroma Tivat putem telefona +382 32 670 975.

Skip to content