Select Page

Sistem kvaliteta Aerodroma Crne Gore

Kontinuirano unaprjeđenje sistema kvaliteta poslovanja predstavlja jednu od ključnih korporativnih vrijednosti Aerodroma Crne Gore. Uspješnost na ovom polju potvrđuje posjedovanje Sertifikata ISO 9001.

Dodjela Sertifikata Aerodromima Crne Gore potvrđuje usaglašenost poslovanja kompanije sa zahtjevima standarda 9001, a koji se odnosi na menadžment sistema kvaliteta za oblast upravljanje aerodromskim službama, koji ja na Aerodromima Podgorica i Tivat implementiran od 2008. godine.

Skip to content