Select Page

Statistički podaci

Statistički podaci ukazuju na činjenicu da je Crna Gora postala jedna od najatraktivnijih i najposjećenijih turističkih destinacija u regionu a i šire. Stalnom rastu avio saobraćaja doprinjele su sljedeće činjenice:

Dinamičan rast ekonomije i rast turizma u Crnoj Gori

Poboljšana aviodostupnost

Aerodromski sadržaji i profesionalne usluge prilagođene putnicima

 

Promet aviona:

Avijacijski i neavijacijski prihodi:

Aerodromi Podgorica i Tivat nastavljaju sa unapredjenjem svojih sadržaja i kapaciteta, a sve u cilju još kvalitetnijeg servisiranja putnika i turista iz cijelog svijeta. Naš cilj za naredni period je kontinuirano povećanje saobraćaja u vidu uvođenja novih redovnih, niskobudžetnih, i čarter linija.

Broj destinacija:

Skip to content