Select Page

Prevoz i parking

Parking

Ispred putničkog terminala nalazi se parking površine preko 25.000 m2 sa 215 parking pozicija.

Prvih 15 minuta zadržavanja na parkingu se ne naplaćuje!

Informacije o cijeni parkinga

Putničko vozilo

Po satu do 24 sata –  1,00 €

Zakupnina

Mjesečna zakupnina po parking poziciji 60,50 €

Autobus: 

Po satu do 24 sata – 5,00 €

Teretno vozilo

Po satu do 24 sata –  5,00€

Ležarina

Za svaki započeti dan 6,00 €

Kazna

Kazna za izgubljeni parking tiket 30,00 €

*Napomena:
Mjesečna zakupnina parking pozicije na Aerodromu Podgorica se plaća unaprijed. Iznos od 60.50€ se uplaćuje na žiro račun 510-200-22, a uplatnica se, odmah po dolasku na parking, dostavlja zaposlenima na naplatnoj rampi.

OTVORENOST AERODROMA PODGORICA

DAN
Od
Do
PONEDELJAK
07:00h
23:30h
UTORAK
07:00h
23:30h
SRIJEDA
07:00h
23:30h
ČETVRTAK
07:00h
23:30h
PETAK
07:00h
23:30h
SUBOTA
07:00h
23:30h
NEDELJA
07:00h
23:30h

Skip to content