Select Page

Aerodrom Podgorica pruža usluge prihvata i otpreme robnih i poštanskih pošiljki pravnih i fizičkih lica u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.

 Vrši se prihvat isključivo pošiljki ,,spremnih za prevoz’’ za koje moraju biti  ispunjeni određeni uslovi.

Obaveza pošiljaoca je da pravilno deklariše sadržaj pošiljke i pripremi prateću dokumentaciju, naročito ako pošiljka sadrži opasnu materiju.

Kontakt

Tel: +382 20 444 296
E-mail: [email protected]
SITA adresa: TGDFFXH

Radno vrijeme se poklapa sa vremenom otvorenosti Aerodroma.

Aerodrom Podgorica ne može biti odgovoran ukoliko Vaša pošiljka ne bude ukrcana na planirani vazduhoplov, u slučaju da:

  • ne ispoštujete vrijeme dopremanja pošiljke,
  • na vrijeme ne sprovedete carinske formalnosti,
  • ne dostavite kompletnu prateću dokumentaciju za pošiljku,
  • pošiljka sadrži zabranjene predmete ili opasne materije koje ne smiju biti ukrcane na vazduhoplov,
  • pošiljka nije adekvatno upakovana i obilježena,
  • prateća dokumentacija ne odgovara količini i težini pošiljke i/ili
  • pošiljka iz kompanijskih razloga bude odbijena za utovar.

Skladištenje

Manipulacija i skladištenje robe u dolaznom i odlaznom saobraćaju se obavlja u robno-carinskom skladištu površine 305 m2, koje se nalazi pod carinskim nadzorom Carinske ispostave na Aerodromu Podgorica.

Za skladištenje u komori za smještaj kvarljive robe je potrebna najava i rezervacija.

Žive životinje, posmrtni ostaci, opasne materije, vrijednosne pošiljke i kvarljive pošiljke (temperaturnog režima ispod 2°C) se ne skladište na Aerodromu Podgorica, već se u dogovoru sa našim osobljem dopremaju neposredno pred planirano vrijeme polijetanja odnosno, u dogovoru sa Carinskom ispostavom, preuzimaju neposredno po slijetanju vazduhoplova.

Vrijeme dogovoreno sa našim osobljem, što se tiče dopremanja robe, neophodno je ispoštovati kako bi se do vremena polijetanja vazduhoplova sprovele sve neophodne aktivnosti: kontrola prateće dokumentacije, obilježenosti i načina pakovanja pošiljke, bezbjednosni pregled, carinske formalnosti i utovar pošiljke.

Oprema unutar skladišta

Komora

 Obuhvata komoru za smještaj kvarljive robe temperaturnog režima 2-8°C, zapremine 11m³ i dimenzija otvora 195 cm x 95cm.

Paletar

Za manipulaciju unutar robno-carinskog skladišta, Aerodrom Podgorica raspolaže sa dva paletara nosivosti do 200 kg.

Viljuškar

Za manipulaciju unutar robno-carinskog skladišta, Aerodrom Podgorica raspolaže sa viljuškarom nosivosti do 3,5 tona.

Carinska ispostava

U sklopu robno-carinskog magacina posluje i Carinska ispostava. Prostorije carinske ispostave nalaze se u sklopu hangara sa robno-carinskim magacinom koji pripada nekontrolisanom području.

Zahtjev za carinjenje robe stranke podnose lično ili preko špeditera svakog radnog dana od 07:00 do 15:00h.

Špediteri

Aerodrom Podgorica u dijelu prihvata i otpreme robnih i poštanskih pošiljki sarađuje sa nizom firmi koje nude špediterske usluge i usluge brze pošte. 

FIRME KOJE PRUŽAJU USLUGE BRZE POŠTE I ŠPEDITERSKE USLUGE

DHL

020 872 460

FEDEX

067 248 160

TNT

020 606 452

UPS

020 606 430

 

FIRME KOJE PRUŽAJU ŠPEDITERSKE USLUGE

ALIANCE

020 270 678, 069 021 481

ALPEX

069 234 751

ATLAN ŠPED

020 620 265

ČIKOM

020 207 150

ENES

020 656 554

EUROKONTAKT

067 225 854, 020 662 381

EUROLOGISTIC

067 330 355

EUROŠPED

069 063 540

FIG

020 623 077

HEMOMONT

020 235 162

IMEX

069 021 481, 020 601 765

INTER ŠPED

020 633 357, 069 324 000

JADROAGENT

020 622 555, 020 622 761

KAPITAL TRADE

020 658 620

KNJAZ

067 530 829, 020 658 450

MAREŠPED

069 811 436, 020 442 422

MD GROUP

067 212 112, 020 634 442

MONTEAGENT

067 644 000, 020 202 812

MONTEFARM

020 405 904

MONTIMPEX

020 620 304

ORION

020 634 970, 067 334 812

ŠPEDICIJA LJUBIŠA

069 013 070, 020 642 131

ŠPEDICIJA ŠĆEKIĆ

020 230 833, 069 815 710

TAN ŠPED

069 377 000

TEHNOŠPED

067 505 800

TERMOINZINjERING

020 208 260

TOMAL COM

020 650 970

TOTAL ŠPED

020 625 069

URION

020 290 520

VELETEX

020 872 841

 

FIRME KOJE PRUŽAJU USLUGE ŠPEDICIJE OPASNIH MATERIJA

MONTENOMAX

020 606 000

BUSINESS MONTENEGRO

069 055 400

MILŠPED

068 821 006, 020 658 723

ZETATRANS

020 872 333, 069 571 690

INTERŠPED

069 324 000

AGENCIJA STEP

067 678 777

 

Skip to content