Select Page

Avio-kompanije Podgorica

Kompanije sa kojima sarađujemo

Aerodrom Podgorica sarađuje sa brojnim avio-kompanijama, na redovnoj i sezonskoj osnovi. U nastavku možete naći kontakt podatke avio-kompanija sa kojima sarađujemo tokom cijele godine.

Turkish Airlines

www.turkishairlines.com

Skip to content