Select Page

Aerodromske usluge

Usluga prihvata i otpreme vazduhoplova

 • Usaglašavanje reda letjenja sa vazdušnim operatorom;
 • vođenje vazduhoplova po zemlji pri dolasku i odlasku po manevarskim površinama (ovu uslugu pruža Terminalna kontrola letjenja na Aerodromu Podgorica); 
 • predvođenje vazduhoplova do parking pozicije, asistenciju pri parkiranju i startovanju motora (ručnim signalima) i postavljanje i uklanjanje podmetača ispod točkova vazduhoplova;
 • obilježavanje vazduhoplova sigurnosnim konusima i/ili trakama za vrijeme opsluživanja;
 • komunikaciju sa posadom vazduhoplova;
 • dostava dokumentacije na let;
 • izradu liste opterećenja i centraže vazduhoplova kroz HP DCS;
 • utovar i istovar vazduhoplova, uključujući obezbjedjivanje i rukovanje opremom za utovar i istovar rasutog prtljaga i kontejnera;
 • obezbjedjenje i rukovanje stepenicama za ukrcavanje i iskrcavanje putnika;
 • prevoz putnika i posade (u lošim vremenskim uslovima) između vazduhoplova i putničkog terminala;
 • obezbjedjenje i rukovanje  opremom za startovanje motora vazduhoplova;
 • pretovar hrane i pića iz bagažnika u kabinu vazduhoplova;
 • pražnjenje, ispiranje toaleta i dopuna tehničke vode;
 • čišćenje putničke i pilotske kabine;
 • slanje operativnih poruka o polijetanju, slijetanju i opterećenju vazduhoplova.

Prihvat i otprema putnika

Usluga prihvata i otpreme putnika koju pruža Aerodrom Podgorica obuhvata:

 • provjeru putnih dokumenata;
 • registraciju putnika i njihovog ručnog prtljaga kroz HP DCS;
 • obezbjeđenje opreme i transport prtljaga do sortirnice;
 • informisanje putnika o redu letjenja avio-prevozioca, vremenu za pristupanje bezbjednosnoj, pasoškoj i carinskoj kontroli, i o vremenu ukrcavanja na vazduhoplov;
 • asistenciju transfernim putnicima;
 • asistenciju putnicima sa posebnim potrebama, nepraćenoj djeci, putnicima na nosilima i VIP putnicima;
 • slanje operativnih poruka o putnicima na letu i posebnim zahtjevima.

Prihvat i otprema prtljaga

Usluga prihvata i otpreme prtljaga, koju pruža Aerodrom Podgorica, obuhvata:

 • prihvat prtljaga u sortirnicu;
 • razvrstavanje prtljaga;
 • utvrđivanje težine prtljaga na kolicima;
 • obezbjedjenje i rukovanje opremom za transport prljaga;
 • transport prtljaga od sortirnice do vazduhoplova i od vazduhoplova do prostora za preuzimanje prtljaga;
 • traganje za zagubljenim prtljagom kroz sistem World Tracer;
 • sačinjavenje zapisnika o neprispjelom i oštećenom prtljagu;
 • obavještavanje putnika o prispijeću pronađenog prtljaga, kao i utovar prtljaga;
 • slanje operativnih poruka sa podacima o prtljagu.

Prihvat i otprema tereta i pošte

Usluga prihvata i otpreme tereta i pošte, koju pruža Aerodrom Podgorica, obuhvata:

 • obezbjeđenje i rukovanje opremom za transport tereta i pošte;
 • transport tereta i pošte od vazduhoplova do robno-carinskog magacina i obratno; 
 • manipulaciju sa izvoznim, uvoznim i transfernim teretom i poštom u robno-carinskom magacinu;
 • prihvat tereta i pošte na prevoz;
 • izradu ček liste za prihvat opasnih materija na let;
 • izradu kargo manifesta;
 • obavještavanje primaoca o prispijeću robe;
 • slanje operativnih poruka sa podacima o teretu i pošti.

Snabdijevanje vazduhoplova gorivom

Usluga snabdijevanja vazduhoplova gorivom koju na Aerodromu Podgorica pruža, po osnovu koncesije, ovlašćeni snabdjevač – firma Jugopetrol AD Kotor, obuhvata:

 • komunikaciju sa posadom vazduhoplova;
 • obezbjedjenje opreme za skladištenje goriva, uključujući kontrolu kvaliteta;
 • obezbjeđenje i rukovanje opremom za dopremanje i punjenje vazduhoplova gorivom;
 • pripremanje i sprovođenje postupka punjenja vazduhoplova gorivom, uključujući kontrolu količine isporučenog goriva.

Vrsta goriva:  JET A1.

Multimedijalna sala i sala za sastanke

Pored brojnih aerodromskih sadržaja,Vama kao potencijalnim korisnicima skrećemo pažnju na multimedijalnu salu i salu za sastanke.

Multimedijalna sala

U savremeno opremljenom prostoru možete održavati seminare, okrugle stolove, sastanke, kao i razne prezentacije. Kapacitet multimedijalne sale je 30 mjesta. Mogućnosti multimedijalne sale (video bim, ozvučenje, kabina za simultano prevođenje) su: 

Multimedijalna sala

U savremeno opremljenom prostoru možete održavati seminare, okrugle stolove, sastanke, kao i razne prezentacije. Kapacitet multimedijalne sale je 30 mjesta. Mogućnosti multimedijalne sale (video bim, ozvučenje, kabina za simultano prevođenje) su: 

 • Konferencijski sistem sa deset delegatskih jedinica i sa mogućnošću audio snimanja;   
 • Video projekcioni sistem sa projektorom osvjetljaja 5000 ALumena i motorizovanim rolo projekcionim platnom dijagonale 120“;
 • Dva lako pomjerljiva monitora dijagonale 63“ i 50“ u Full HD rezoluciji;
 • Trozonski audio sistem sa mogućnošću korišćenja bežičnog i klasičnog mikrofona u bilo kojoj zoni;
 • Bežični IR sistem simultanog prevoda za prevod na jedan jezik sa prijemnim setovima za trideset učesnika;
 • Audio distribucioni sistem za podršku konferencijama za štampu;
 • DVD/CD reproduktor za reprodukciju video sadržaja ili pozadinske ambijentalne muzike;
 • Kompletna infrastruktura za lako povezivanje prenosne opreme u različitim konfiguracijama;
 • upotrebu VIP salona;
 • brz prolazak kroz bezbjednosnu, carinsku i pasošku kontrolu;
 • registraciju za let u VIP terminalu;
 • obezbijeđen VIP parking u dolasku i/ili odlasku ispred VIP terminala (u nesterilnom području);
 • po potrebi ili na zahtjev, prevoz od vazduhoplova do VIP terminala i obratno (napomena: privatnim vozilima pristup na platformu nije dozvoljen).

Cijena zakupa je 100€ po započetom satu bez PDV-a.

Sala za sastanke

Kapacitet sale za sastanke je  20 mjesta. Cijena zakupa je 60€ po započetom satu bez PDV-a.

Postoji mogućnost spajanja multimedijalne sale i sale za sastanke – kapacitet 50 mjesta.

Multimedijalna oprema je tako koncipirana da može tehnički da podržava čitav prostor kao jednu medijsku cjelinu ili djeljivu u dva ili tri podsistema prema potrebama.

Cjenovnik aerodromskih usluga Aerodroma Crna Gora

Detaljne informacije o cijenama usluga za privatne i poslovne korisnike na Aerodromima Podgorica i Tivat možete naći u okviru našeg zvaničnog cjenovnika.

Cjenovnik zakupa prostora i zemljišta na Aerodromu Podgorica i Tivat

Detaljne informacije o cijenama zakupa zemljišta na Aerodromima Podgorica i Tivat možete naći u okviru našeg zvaničnog cjenovnika.

Skip to content