Select Page

Politika bezbjednosne kulture

Bezbjednost je temeljno načelo rada Operatora aerodroma „Aerodromi Crne Gore“ AD. Zalažemo se za konstantno poboljšanje ukupne bezbjednosti kroz uspostavljanje efikasne bezbjednosne kulture. 

Bezbjednosna kultura se tumači kao skup normi, vjerovanja, vrijednosti, stavova i pretpostavki koji su svojstveni svakodnevnom radu organizacije a ogledaju se u postupcima i ponašanju svih subjekata i osoblja u organizaciji. Bezbjednost treba da bude svačija odgovornost, bez obzira na nivo ili ulogu u  organizaciji.

Prepoznavanje efikasne bezbjednosti kao ključne za poslovni uspjeh, uspostavljanje uvažavanja pozitivnih bezbjednosnih praksi među zaposlenima, usklađivanje bezbjednosti sa osnovnim poslovnim ciljevima i artikulisanje bezbjednosti kao osnovne vrijednosti su glavni elementi  efektivne bezbjednosne kulture.

Jaka i efikasna bezbjednosna kultura povećava „oči i uši“ organizacije, mimo formalnih politika i procedura bezbjednosti u vazduhoplovstvu. Ona stvara okruženje budnosti, povećava ukupnu bezbjednost organizacije i štiti je od napada.

Vazduhoplovna bezbjednost kao kombinacija mjera i ljudskih i materijalnih resursa, u cilju zaštite civilnog vazduhoplovstva od akata nezakonitog ometanja predstavlja imperativ u poslovanju „Aerodromi Crne Gore“ AD. U tom smislu, bezbjednost će imati najveći prioritet u aktivnostima Operatora aerodroma, odnosno prioritet nad komercijalnim, socijalnim i drugim pitanjima.

Operator aerodroma će se uskladiti sa svim statutarnim obavezama i zahtijevima iz oblasti upravljanja bezbjednosti koje donosi Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore.

 

Kako bi postigao glavni bezbjednosni cilj
„Aerodromi Crne Gore“ AD se obavezuje da će:

 • Voditi jasnu i dosljednu politiku sa procesima, sistemima i procedurama koja unose bezbjednost u sve politike i procedure organizacije, uključujući i one oblasti koje nemaju primarni bezbjednosni fokus i jasno napisane dokumente;
 • Obezbijediti zaposlenima resurse koji su im potrebni da postignu visoke bezbjednosne performanse, u vidu dodatne opreme za pregled ili dodatnog osoblja na bezbjednosnom kontrolnom punktu ili obezbjeđivanje odgovarajuće IT opreme;
 • Osigurati da sva bezbjednosna oprema bude sertifikovana i odobrena od strane Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, odnosno u skladu sa zahtijevanim nacionalnim i međunarodnim standardima;
 • Obezbijediti svim zaposlenim adekvatne obuke u redovnim intervalima na osnovu kojih bi bili raspoređivani na radnim zadacima u skladu sa posjedovanim licencama, vještinama i znanjima;
 • Omogućiti da su svom osoblju dostupne informacije o bezbjednosnim pitanjima kako bi bili upoznati sa potencijalnim prijetnjama, prepoznatim rizicima i potrebi prijavljivanja svih sumnjivih ponašanja ili pojava;
 • Omogućiti osoblju da predloži načine na koje bi se bezbjednost mogla poboljšati, kao i nagraditi zaposlene čiji predlozi rezultiraju promjenama i poboljšanjima;
 • Obezbijediti povratne informacije o bezbjednosnom ponašanju zaposlenih, kroz dodjeljivanje priznanja za pozitivno bezbjednosno ponašanje ili izricanje sankcije zbog nepoštovanja bezbjednosne politike;
 • Promovisati sistem izvještavanja o potencijalnim ili učinjenim bezbjednosnim povredama ili događajima, koji garantuje povjerljivost prijavljivanja pojedinaca („kultura povjerenja”) i nagrade/pohvale za takve pojedince;
 • Uspostaviti redovno izvođenje vježbi koje pružaju osoblju priliku da razmisli o akcijama koje mogu i koje su dužni preduzeti u slučaju pojave krizne situacije, te testiraju svoju sposobnost da reaguju na određenu situaciju;
 • Starati da svi zaposleni razumiju obavezu o zaštiti i bezbjednosti podataka i razmjene informacija; i
 • Sarađivati sa drugim vazduhoplovnim subjektima i nadležnim državnim institucijama u cilju upućivanja na pitanja iz domena bezbjednosti, promovisanja bezbjednosne kulture i kontinuiranog unapređenja vazduhoplovne bezbjednosti.
Skip to content