Select Page

Kontrole na aerodromu

Pristupna kontrola

U centralnom dijelu putničkog terminala, nakon obavljene registracije za let odabranom avio-kompanijom, očekuje vas pristupna kontrola.

Na ovom pultu potrebno je da pokažete vaš kupon za ulazak u avion i prijavite ručni prtljag. Naše osoblje će, u skladu sa propisima odabrane avio-kompanije, prekontrolisati dozvoljene dimenzije i broj komada ručnog prtljaga. U slučaju da težina i /ili dimenzije prtljaga nijesu u skladu sa standardom odabrane avio-kompanije, naše osoblje će vas uputiti na šalter za registraciju, gdje pomenuti prtljag možete registrovati kao predati.

Prolaz na pristupnoj kontroli je otvoren 2 sata prije planiranog vremena polijetanja vazduhoplova odabrane avio-kompanije. Naravno, ono zna da varira u zavisnosti od politika avio-kompanije.

Kako biste ubrzali prolazak kroz bezbjednosnu kontrolu, na displeju iznad pulta možete naći način pripreme za kontra-diverzionu kontrolu. Takođe, na panoima, pored pulta, date su i osnovne smjernice u vezi sa zabranjenim predmetima i opasnim materijama koje nijesu dozvoljene za unošenje u putničku kabinu vazduhoplova, kao i ograničenja po pitanju tečnosti u ručnom prtljagu.

Brzi prolaz


Brzi prolaz omogućava prijavljivanje za prioritetni prolaz u pogledu sprovođenja bezbjednosne kontrole, a namijenjen je:

 • putnicima prve i biznis klase;
 • putniku sa određenim tretmanom u pratnji aerodromskog osoblja;
 • putnicima sa ograničenom pokretljivošću (PRM);
 • putnicima sa malom djecom.

Bezbjednosna kontrola

Da biste brže prošli bezbjednosnu kontrolu, potrebno je da se pravilno pripremite za sprovođenje kontra-diverzione kontrole, na nekom od dva otvorena punkta. Na mjestu za pripremu dočekaće vas naše osoblje i ukratko upoznati s tim šta je sve neophodno da skinete sa sebe ili izvadite iz džepova i/ili iz ručnog prtljaga (mobilni telefon, prenosni računar, druge elektronske uređaje, novčanik, sat, kaiš, jaknu, kaput, sako, ključeve, druge metalne predmete i dr.) i odložite u namjenske plastične posude.

One Stop Security

One Stop Security je regulatorni okvir koji prepoznaje da je Crna Gora jedna od malobrojnih zemalja čiji su standarndi sigurnosti na nivou regulativa Evropske Unije. Ovo omogućava putnicima sa naših aerodroma da preskoče dodatne sigurnosne provjere pri transferima letova unutar EU. Na ovom linku možete saznati više.

Zabranjeni predmeti i tečnosti

Ukoliko se prilikom bezbjednosne kontrole ustanovi da u ručnom prtljagu i/ili kod/na sebi, posjedujete određene predmete za koje postoji zabrana unošenja u putničku kabinu vazduhoplova, a želite se ukrcati na let odabrane avio-kompanije, dužni ste iste odložiti u namjenske kutije pored punkta za kontra-diverzionu kontrolu.

Po završetku bezbjednosne kontrole pažljivo se spakujte i prekontrolišite plastične posude  u kojima su bile odložene vaše stvari. 

Za više informacija u vezi sa zabranjenim predmetima i opasnim materijama, kontaktirajte odabranu avio-kompaniju.

  • Pištolj, vatreno oružje i druge uređaje koji ispaljuju projektile;
  • uređaje za omamljivanje;
  • predmete sa oštrim vrhom ili oštrom ivicom;
  • eksplozive i zapaljive materije;
  • tečnosti, gelove i aerosoli koji nijesu upakovani u skladu sa propisanim ograničenjima;
  • druge zabranjene predmete i opasne materije definisane važećim propisima iz oblasti bezbjednosti vazdušnog saobraćaja.

  Ukoliko namjeravate da u ručnom prtljagu ili sa sobom nosite artikle koji su u tečnom stanju, onda njihova pojedinačna zapremina ne smije biti veća od 100 ml. Svi artikli treba da budu upakovani zajedno, u prozirnoj kesici sa žlijebom (zip kese), a maksimalna zapremina svih artikala u kesici ne može biti veća od 1L po putniku.

  Pod tečnostima se podrazumijevaju:

  • voda i druge vrste pića, supe i sirupi;
  • parfemi;
  • gelovi, uključujući i gelove za kosu i tuširanje;
  • paste, uključujući pastu za zube;
  • maskare, sprejevi, kreme, losioni i ulja;
  • svi artikli koji su u bočicama pod pritiskom, uključujući kreme za brijanje, ostale pjene i dezodoranse;
  • smjesa čvrstih supstanci i tečnosti;
  • svi drugi artikli sličnih svojstava.

  Carinska kontrola

  Po obavljenoj pasoškoj kontroli i preuzimanju predatog prtljaga sa pokretnih traka, a prije napuštanja dolazećeg dijela putničkog terminala, nailazite na crveni i zeleni kanal za carinsku kontrolu.

  Ukoliko na/kod sebe ili u ručnom ili predatom prtljagu imate robu koju ste dužni da prijavite na graničnom prelazu za ulazak u carinsko područje Crne Gore, opredjeljujete se za crveni, odnosno, u suprotnom, prolazite kroz zeleni kanal.

  Carinskim propisima Crne Gore zabranjen je prenos zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, unos oružja i municije i prenos životinja (izuzev kućnih ljubimaca).

  Osnovne informacije u vezi sa carinskim propisima i obavezama dolazećih putnika koji ulaze u carinsko područje Crne Gore, po pitanju unosa hrane, unosa ljekova, oslobađanja od plaćanja carine, unosa gotovog novca i prenosa kulturnih dobara, možete naći u Vodiču za unos robe u carinsko područje Crne Gore.

  Više informacija u vezi sa carinskim propisima, koji se odnose na putnike koji idu ili dolaze iz inostranstva, možete potražiti na internet stranici Uprave carina Crne Gore: www.upravacarina.gov.me.

   

  Pasoška kontrola

  Odlazak

  Pasošku kontrolu na Aerodromu sprovode službenici Stanice granične policije na Aerodromu.

  Prije pristupa pasoškoj kontroli, na nekom od četiri otvorena šaltera, pripremite vaša lična i putna dokumenta, kao i kupon za ukrcavanje na vazduhoplov odabrane avio-kompanije.

  Koja dokumenta će vam biti potrebna za putovanje do planirane destinacije zavisi od viznog režima države u koju putujete. U slučaju da na vašem putovanju presijedate iz jednog u drugi vazduhoplov, prethodno provjerite da li su vam potrebne i tranzitne vize za aerodrome preko kojih tranzitirate.

  Dolazak

  Nakon slijetanja na Aerodrom, po iskrcavanju iz vazduhoplova i ulaska u dolazeći dio putničkog terminala, ukoliko  nijeste putnik u transferu, nailazite na šest šaltera za pasošku kontrolu. Prije pristupa nekom od otvorenih šaltera, pripremite vaša putna dokumenta.

  Osnovne uslove za ulazak stranaca u Crnu Goru možete pogledati ovdje.

  Više informacija u vezi sa putnim ispravama i viznim režimom, za državljane Crne Gore i strane državljane, možete pronaći na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore www.mvpei.gov.me.

  Skip to content